Disclaimer

De website met internetadres http://www.gezondopreis.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij GlaxoSmithKline b.v. GlaxoSmithKline behoudt zich al haar rechten voor.

GlaxoSmithKline kan u machtigen delen van deze site voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GlaxoSmithKline, verboden.

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via nlinfo@gsk.com. GlaxoSmithKline tracht binnen een termijn van twee weken te reageren op uw verzoek, dit kan echter niet gegarandeerd worden.

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. GlaxoSmithKline aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. GlaxoSmithKline behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van een arts vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Ten allen tijde dient een gekwalificeerd praktiserend arts of specialist te worden geraadpleegd.

Elk bericht dat u per elektronische post naar deze Website stuurt wordt op een niet-vertrouwelijke basis behandeld. Dit impliceert dat GlaxoSmithKline deze berichten vrijelijk kan reproduceren, publiceren of op enige andere manier gebruiken voor welk doel dan ook. Privacy gevoelige informatie wordt bij eventuele reproductie, publicatie of anderszins weggelaten.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie GlaxoSmithKline geen controle kan uitoefenen. GlaxoSmithKline aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen.

 

Prod. apr. ‘20 NP-NL-TVX-WCNT-200003​

Volg ons: