Privacy

Privacy statement

Gebruik van informatie, gegevensbescherming en internetprivacy

GlaxoSmithKline (GSK) hecht grote waarde aan het beschermen van de privacy van de bezoekers van haar websites. De veiligheid van informatie die via internet wordt overgebracht  kan echter niet worden gegarandeerd. In de volgende paragrafen vindt u een algemene beschrijving van de typen informatie die op GSK sites worden verzameld en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt.

Persoonlijk-identificeerbare informatie

GSK verzamelt persoonlijk-identificeerbare informatie, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere informatie uitsluitend als deze vrijwillig op deze site aan ons is doorgegeven. Wij, of de bedrijven waar wij mee werken, kunnen de informatie die u hebt verschaft gebruiken om het niveau van onze dienstverlening en de inhoud van onze website te verbeteren, zoals het updaten van het materiaal op deze website, om u de informatie te verschaffen waarom u hebt verzocht, om uw mening over onze diensten te vragen en in het algemeen voor onze eigen interne doeleinden.

Houd er rekening mee dat u door het verstrekken van persoonsgegevens toestemming verleent voor de verwerking van de desbetreffende gegevens voor de bovenstaande doeleinden. Bovendien gaat u ermee akkoord dat GSK en andere bedrijven van het GlaxoSmithKline-concern en relevante regelgevende instanties die informatie verzamelen over of onderzoek verrichten naar vermoede bijwerkingen dergelijke door u verstrekte gegevens voor de bovenstaande doeleinden kunnen gebruiken en opslaan. Ook door GSK geselecteerde externe leveranciers mogen uw gegevens in overeenstemming met de instructies van GSK voor de bovenstaande doeleinden gebruiken en opslaan.

In dit kader wijzen we u erop dat uw gegevens mogelijk worden bewaard en/of gebruikt in landen buiten de Europese Unie. Hoewel wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie mogelijk niet dezelfde eisen stelt als wetgeving in de Europese Unie, stelt GSK alles in het werk om te voorkomen dat uw gegevens zoekraken of zonder toestemming bekendgemaakt worden.

Deze website en alle databases waarin eventuele door u verstrekte gegevens worden bewaard, worden in overeenstemming met de instructies van GSK in het Verenigd Koninkrijk en dit privacybeleid gehost door een externe leverancier van GSK in de Europese Unie.

U hebt het recht om van GSK een uitdraai op te vragen van al uw bewaarde gegevens en eventuele onnauwkeurigheden in deze gegevens te laten verbeteren.
We willen u erop wijzen dat als u een bericht naar een bekende verzendt door middel van een functie die op deze site beschikbaar is, de e-mail wordt verzonden zonder dat het e-mailadres op een server wordt opgeslagen.

Het delen van persoonsgegevens

GSK zal voor geen enkel doel persoonsgegevens aan derden verkopen.
Wel kunnen we uw persoonsgegevens vrijgeven aan bedrijven die deel uitmaken van het GlaxoSmithKline-concern en aan onze geselecteerde leveranciers (zoals hierboven aangegeven). Daarnaast kunnen we uw gegevens vrijgeven onder de volgende omstandigheden:

i.    als we reden hebben om aan te nemen dat de bekendmaking van deze informatie noodzakelijk is om de identiteit vast te stellen van, contact op te nemen met of juridische stappen te ondernemen tegen een persoon die u mogelijk schade berokkent of anderszins inbreuk maakt op of schade berokkent aan rechten, eigendom of activiteiten van GSK, andere gebruikers van deze site of andere personen die schade zouden kunnen ondervinden van dergelijke handelingen; of

ii.    als we van mening zijn dat dit wettelijk vereist is of naar aanleiding van een aanvraag van wetshandhavingsinstanties in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of civiel- of bestuursrechtelijke instanties in het kader van een aanhangige civiele procedure of een administratief onderzoek.

Niet tot personen herleidbare informatie

GSK verzamelt ook anonieme informatie die niet tot personen herleidbaar is om gegevens bij te houden zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers van elke pagina van onze websites en de domeinnamen van de internetserviceproviders van onze bezoekers. We gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze websites, zodat wij die websites en onze aangeboden diensten kunnen verbeteren. We kunnen deze informatie ook met andere GSK-bedrijven delen. Daarbij worden geen persoonsgegevens vrijgegeven.

Het gebruik van IP-adressen

Een IP-adres (Internet Protocol) is een reeks cijfers die automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u zich aanmeldt bij uw internetserviceprovider of via het LAN-netwerk (Local Area Network) of WAN-netwerk (Wide Area Network) van uw organisatie. Webservers identificeren uw computer automatisch op basis van het IP-adres dat er tijdens uw onlinesessie aan wordt toegekend.

GSK kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze site te controleren. Wij koppelen normaliter het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot de desbetreffende gebruiker. Dit betekent dat elk bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. We kunnen echter IP-adressen gebruiken om gebruikers van onze site te identificeren als we dit noodzakelijk achten om naleving van de voorwaarden voor het gebruik van de site af te dwingen of om onze diensten, onze site of andere gebruikers te beschermen.

Links naar andere websites

Websites van GSK kunnen als service aan gebruikers links bevatten naar andere websites van GSK en naar websites van derden. Het hier beschreven privacybeleid is niet van toepassing op die websites. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en het privacybeleid op alle sites die u bezoekt.

Cookies

GSK kan een "cookie" in de browser van uw computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie bevatten over het aantal keren dat een persoon onze site bezoekt en over wat hij of zij tijdens die bezoeken doet. Cookies bevatten zelf geen persoonsgegevens, maar als u ons dergelijke informatie verschaft, bijvoorbeeld door u bij ons te registreren, kan deze gekoppeld worden aan de gegevens die in het cookie opgeslagen zijn.

Beveiliging

GSK maakt gebruik van beveiligde gegevensnetwerken die zijn voorzien van gangbare firewall- en wachtwoordbescherming. GSK hanteert veiligheidsmaatregelen om bescherming te bieden tegen verlies, misbruik en aanpassing van uw gebruikersgegevens die in ons bezit zijn.
Behoudens de onderstaande uitzonderingen hebben alleen bevoegde werknemers toegang tot de informatie die u aan ons doorgeeft. Bovendien gelden er strenge regels voor werknemers van GSK die toegang hebben tot de databases waar gebruikersinformatie is opgeslagen of tot de servers waarmee onze diensten worden gehost. Hoewel we verlies, misbruik of aanpassing van gegevens niet volledig kunnen uitsluiten, stellen we alles in het werk om dergelijke onrechtmatigheden te voorkomen.

Bindende aard

Door het verstrekken van persoonlijke of gezondheidsgerelateerde gegevens gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan ons privacybeleid en dat GSK, indien zij dit nodig acht, informatie over u vrijgeeft onder de omstandigheden en in de mate die in dit beleid uiteengezet worden.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd. We raden gebruikers daarom aan om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn.

 

Prod. feb 2015 NL/TH/0001/12(1)c 

Selecteer je bestemming en bekijk de mogelijke risico's
Bekijken
Maak een afspraak met een vaccinatiepunt bij u in de buurt